Budowa 14 kilometrów ścieżek z węzłami przesiadkowymi w powiecie leszczyńskim

Z pewnością to będzie największa inwestycja rowerowa w historii powiatu leszczyńskiego. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie jest w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na budowę ścieżek rowerowych na terenie trzech gmin – Rydzyny, Osiecznej i Lipna. Ich łączna długość wyniesie prawie 14 kilometrów. Dodatkowo powstaną zintegrowane węzły przesiadkowe. Inwestycja ma być gotowa do 15 lipca 2018 roku.

Środki na inwestycję o nazwie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” pochodzą z tzw. OSI, czyli Obszaru Strategicznej Interwencji będąca specjalną pulą unijnych funduszy. Jak już informowaliśmy w zeszłym roku leszczyńskie OSI (w jej skład wchodzą: Miasto Leszno, Powiat Leszczyński i gminy Święciechowa, Lipno, Osieczna, Rydzyna) otrzymało 19 milionów euro na realizację 14 projektów, w tym budowę dróg dla rowerów.

Trakt będzie miał szerokość 2,5 m, a zostanie wybudowany o nawierzchni bitumicznej (poza terenem zabudowanym) i z kostki brukowej niefazowanej (w terenie zabudowanym.). Oznakowany zostanie, jako wspólny ciąg pieszo-rowerowy. W wybranych miejscach na krawędziach budowanych odcinków traktów poza miejscowościami zamontowane zostaną miejscowo świetliki drogowe (tzw. punkty fotoluminescencyjne).

Zadanie zostało podzielone na następujące odcinki:

  • 3 km 757 m - pierwszy odcinek obejmuje trasę Dąbcze - Nowa Wieś – Kąkolewo. Ścieżka będzie zaczynała się od kościoła w Dąbczu i będzie wyznaczona w miejsce już istniejącej (odc. 1 km 500 m). Tuż za zabudowaniami powstanie przejazd dla rowerów i pieszych, a nowy trakt przejdzie na prawą stronę, który zostanie oddalony od jezdni (odc. 530 m). Od momentu zabudowań w miejscowości Nowa Wieś trakt zmieni rodzaj nawierzchni. Na skrzyżowaniu z trasą Leszno-Pawłowice przejdzie ponownie na lewą stronę a zakończy się na granicz gmin Rydzyna i Osieczna (odc. 1 km 727m).

  • 4 km 120 m – drugi odcinek to trasa Kąkolewo – Łoniewo – Osieczna. Trakt rozpocznie się od przejazdu kolejowego w Kąkolewo, minie skrzyżowanie DK 12 i zakończy się kilkaset metrów dalej (odc. 905 m) – będzie wyznaczony po stronie wschodniej. Z uwagi na granice działek, które uniemożliwiają wyznaczenie przepisowej szerokości ścieżki, do końca tej miejscowości zostanie zbudowany chodnik. Drugi fragment ciągu pieszo-rowerowego powiedzie po lewej stronie do Łoniewa (odc. 830 m), po czym podobnie jak w przypadku Kąkolewa zostanie zastąpiony ciągiem pieszym. Tuż za tą miejscowością rozpocznie się trzeci najdłuższy fragment (2 km 385 m), który powiedzie aż do Osiecznej, czyli skrzyżowania z droga wojewódzką 432. Między Kąkolewem a Osieczną trakt zostanie oddalony od jezdni.

  • 5 km 923 km – zakres trzeciego odcinka to Lipno-Mórkowo-Wilkowice. Ścieżka rozpocznie się od skrzyżowania z drogą krajową nr 5, po czym powiedzie do skrzyżowania na Smyczynę (odc. 1 km 878 m). W tym miejscu trakt zmieni nawierzchnię z kostki niefazowanej na bitumiczną (odc. 1 km 119 km). Na odcinku DK5 – Mórkowo ścieżka będzie oddalona od jezdni. Na terenie Mórkowa ciąg na wysokości kościoła przejdzie ze wschodniej na zachodnią stronę, a zostanie zbudowany z kostki (odc. 221 m). Między Mórkowem a Wilkowicami trakt ponownie zmieni nawierzchnię na bitumiczną (odc. 1 km 260 m). Od zabudowań do skrzyżowania w kierunku na Leszno ciąg pieszo-rowerowy zostanie zbudowany z kostki (odc. 1 km 93 m). Kolejny fragment na terenie Wilkowic powiedzie w kierunku remizy strażackiej, i będzie miał długość 352 metrów.

Dodatkowo w ramach zadania zostaną zbudowane sześć zintegrowanych węzłów przesiadkowych, zachęcających do zaparkowania samochodu i wybranie się na wycieczkę rowerową. Powstaną one w Nowej Wsi (obok budynku OSP), Kąkolewie (obok Zespołu Szkół oraz skrzyżowania DK12), Osiecznej (obok parkingu przy plaży), Lipnie (obok skrzyżowania DK5) oraz Wilkowicach (obok budynku OSP). W węzłach powstaną miejsca postojowe dla samochodów i rowerów oraz mała architektura – będzie to łącznie 6 wiat rowerowych, 6 tablic informacyjnych i 100 „U-kształtnych” stojaków rowerowych ze stali nierdzewnej, które pomieszczą 200 rowerów. Teren będzie oświetlany lampami solarnymi.

Na realizację inwestycji Starostwo Powiatowe zamierza przeznaczyć 7 milionów złotych.  Zgodnie z zapisami najkorzystniejsza oferta to suma najniższej ceny (60 %) i gwarancji jakości (40 %).  Pierwszy przetarg ogłoszono 10 kwietnia, jednak jedyny wykonawca, który złożył ofertę – firma Infrakom Kościan - zaoferował kwotę 9 565 232, 42 zł brutto z 60 miesiącami gwarancji, a tym samym przetarg unieważniono z powodu przewyższenia zabezpieczonych środków na te zadanie.

Z kolei 8 maja ogłoszono drugie postępowanie. Przystąpiło do niego dwóch wykonawców – firma Budimex S.A z siedzibą w Warszawie, która zaoferowała 9 491 051,00 zł brutto a także Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud-Gostyń” Sp. z o.o, która zadeklarowała wykonanie prac za kwotę 10 566 353, 47 zł brutto. Obie firmy przedstawiły gwarancję jakości na 60 miesięcy.

Teraz oferta będzie podlegała odrzuceniu lub rozstrzygnięciu, zależne jest to przede wszystkim od decyzji czy zostaną powiększone środki na realizację tego zadania.

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower