Koncepcja tras rowerowych, w tym na ulicy Słowiańskiej

Dwie godziny trwało spotkanie w sprawie opracowania koncepcji tras pieszych i rowerowych w centrum Leszna, które odbyło się w poniedziałek w Urzędzie Miasta Leszna. Nadrzędnym tematem był jednak jej fragment, który wzbudza największe dyskusje, czyli trakt na ulicy Słowiańskiej.

Łukasz Borowiak, Prezydent Miasta Leszna zaprosił na spotkanie mieszkańców w związku z pracami nad opracowaniem koncepcji ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych w centrum miasta jako element procesu rewitalizacji Leszna. Dodać należy, że koncepcja jest częścią projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Program ten obejmuje obszar od ulicy Wilkowickiej do ulicy Racławickiej na linii północ-południe oraz ulic Dąbrowskiego i Mickiewicza do ul. Kilińskiego na linii wschód-zachód.

Tego zadania podjęła się wyłoniona w postępowaniu leszczyńska firma MPBUD Paweł Matysik i Maciej Kleiber, autoryzowany audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ogólne założenia koncepcji to połączenie istniejących głównych ciągów komunikacyjnych dla rowerów w centrum miasta, wygenerowanie korytarzy transportowych północ-południe i wschód-zachód wpisujących się w docelową sieć ruch rowerowego miasta, poprawa bezpieczeństwa i czytelność ruchu rowerowego oraz popularyzacja użycia rowerów jako codziennego alternatywnego środka transportu.

Najdłuższym przygotowywanym ciągiem są ulice Fabryczna, Śniadeckich, Aleje Krasińskiego i dalej z kontynuacja do Placu Metziga oraz ulicy Norwida z propozycją przedłużenia – mówił Maciej Kleiber.

Autorzy opracowania proponują także wprowadzenie ścieżki na ulicach Narutowicza i Ostroroga z możliwością połączenia z Alejami Słowiackiego. Zaproponowano także rozdzielenie ruchu rowerowego od samochodowego na ulicach Zacisze i Opalińskich, które pozwoliłoby połączyć trakt wyznaczony na ulicy Adama Mickiewicza z projektowanym traktem na ulicy Fabrycznej i Śniadeckich - po powodzeniu przedsięwzięcia utworzenia nowego połączenia pod torami kolejowymi także z Zatorzem.

Uczestnicy spotkania byli najbardziej zainteresowani koncepcją wyznaczenia traktu na ulicy Słowiańskiej. Według założeń projektowych proponuje się wprowadzenie na jezdni jednolitego rozwiązania ruchu rowerowego w postaci dwukierunkowej drogi dla rowerów po stronie północnej o szerokości 2,0 metrów. Najważniejszą wartością jest bezpieczeństwo, przez co w myśl koncepcji należałoby zmienić sposób parkowania pojazdów.

Ta ulica jest tylko wycinkiem naszego opracowania, jesteśmy jednak świadomi, że najtrudniejszym do rozwiązania ze względu na ograniczenia terenowe, chęć udostępnienia jak największej przestrzeni Starego Miasta pieszym, rowerzystom przy zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa. Z drugiej strony nie możemy zapomnieć o handlu czy usługach, które znajdują się w tym obszarze i zapewnieniu transportu – dodał audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Na pierwszym odcinku od ul. Towarowej do ul. Przemysłowej miejsca postojowe zostałyby przeniesione na przeciwną stronę jezdni, a parkowanie byłoby dozwolone pod kątem 45 stopni. Zmiana tym samym dotyczy podstoju taxi, dla których zostałyby wyznaczone dwa miejsca rotacyjne, a pozostałe taksówki zlokalizowane byłyby na istniejącym postoju na ulicy Towarowej. Podsumowując, dla tego odcinka ilość miejsc postojowych nie ulegnie zmianie.

Drugi odcinek ulicy Słowiańskiej, czyli do Al. Zygmunta Krasińskiego wiązałby się także z przeniesieniem miejsc postojowych z północnej na południową stronę ulicy. Przy sposobie parkowania skośnego i równoległego likwidacji uległoby dziewięć miejsc postojowych.

Szukamy różnych rozwiązań. Alternatywą, którą tez chcemy wskazać jest ulica Klonowicza, na której możemy stworzyć dodatkowych 16 miejsc postojowych – poinformował prezydent.

Podczas konsultacji starano się rozwiać wątpliwości, które może w ocenie niektórych przynieść problem z dostawami towarów do punktów handlowych, spadkiem obrotów czy mniejszą ilością klientów w związku z redukcją miejsc parkingowych na ulicy Słowiańskiej. Dopytywano także, czy wraz z budową drogi dla rowerów modernizacji ulegną również krzywe chodniki, zniszczone w duże mierze przez nielegalnie parkujące samochody dostarczające towar.

Konsekwencją realizacji zamysłów z całej koncepcji będzie również przebudowa jezdni, ale także chodników. W przypadku ulicy Słowiańskiej będzie okazja w tym czasie przystąpić do modernizacji całej ulicy – odpowiedział Dominik Kaźmierczak, Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

Do zarzutu spadku obrotów prowadzących przedsiębiorstwa odniósł się włodarz Leszna - Proszę zwrócić uwagę na przykład ulicy Leszczyńskich.

Są wyznaczone miejsca tuż przy sklepach, gdzie można zaparkować pojazd, ale nie można skorzystać z oferty, ponieważ cześć lokali jest zamknięta i widzimy pustostany. Także można na ten temat głębiej porozmawiać, czy miejsca parkingowe dają plusy czy minusy. Mamy ulicę w centrum miasta, która mimo odpowiedniej ilość miejsc parkingowych nie jest atrakcyjna dla prowadzenia działalności — mówił prezydent Łukasz Borowiak.

Odpowiedz włodarza Leszna podparto twierdzeniem, że rowerzyści także robią zakupy, a przy tym należy pamiętać również o montażu stojaków rowerowych. Zwrócono uwagę również na przeprowadzone na zachodzie Europy badania, które udowodniają, że ograniczenie, a nawet likwidacja miejsc parkingowych daje wzrost obrotów przedsiębiorców dzięki nowym klientom – rowerzystom, którzy nie muszą szukać miejsca do zaparkowania tak jak w przypadku kierowców pojazdów samochodowych.

Zaapelowano ponadto o wykonanie solidnych tras rowerowych w kontekście faktu, że zmiany rowerowe wprowadzone w ostatnim czasie w śródmieściu przyciągnęły miłośników dwóch kółek do centrum miasta oraz planowanych budowy nowych tras rowerowych w regionie leszczyńskich, które pozwolą bezpiecznie dojechać rowerem do Leszna z dalszych miejscowości.

Z własnym projektem koncepcji ruchu rowerowego na ulicy Słowiańskiej wystąpił jeden z mieszkańców Leszna. Zaproponował tzw. „Deptak rowerowy”, który spodobał się części osób obecnych na spotkaniu. Niestety zaprezentowana amatorska koncepcja została opracowana z pominięciem obowiązujących przepisów.

Dodajmy, że opinie mieszkańców będą przedmiotem dalszych prac nad projektem. Zgodnie z umową koncepcja ma być gotowa do końca czerwca.

 

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower