Rowerowe plany samorządowców na 2018 rok

Kilka dni temu zostały opublikowane projekty budżetów Leszna, Rydzyny i powiatu leszczyńskiego na rok 2018. Zobacz, jakie inwestycje rowerowe zamieścili w projektach włodarze samorządów.


Projekt budżetu 2018 Miasta Leszna:

  • przebudowa ścieżki na ulicy Słowiańskiej – kwotę 400 tys. zł zaplanowano na wykonanie nowej nawierzchni ciągu rowerowego na ulicy Słowiańskiej na odcinku od ul. Towarowej do Al. Z.Krasińskiego,

  • przebudowa ulicy Wilkowickiej wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budowa nowej drogi łączącej ulicę Wilkowicką z drogą S5 „Węzeł Święciechowa” - zadanie przewiduje m.in. budowę ścieżki rowerowej, a wartość całej inwestycji wynosi 17,5 mln zł.,

  • przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta – ul. Szybowników, wiaduktu im. gen. Grota-Roweckiego, Al. Jana Pawła II, ul. Estkowskiego, ul. Unii Europejskiej, ul. Kąkolewska. Zakres prac obejmować będzie także budowę ścieżek rowerowych. Projekty wraz z odpowiednimi zezwoleniami powinny być gotowe w lipcu 2018r., wówczas wykonawca przystąpi do prac budowlanych,

  • Przebudowa ulicy Lipowej od ul. 1 Maja do ul. Obrońców Lwowa w ramach zadania „Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką 323 z drogami krajowymi nr 12 i 5” – w ramach zadania zaplanowano m.in. budowę ciągów pieszo-rowerowych.  Na ten cel zaplanowano blisko 6 mln zł (wniosek o dofinansowanie znalazł się na 9 miejscu wstępnej listy rankingowej Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej).

  • opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Al. Zygmunta Krasińskiego i ul. Śniadeckich w ramach zadania „Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką 323 z drogami krajowymi nr 12 i 5” – na ten cel zaplanowano 200 tys. zł

  • rozbudowa ulicy Osieckiej, w ramach której planuje się m.in przebudowę ścieżki rowerowej – zadanie planowane na lata 2018-2019 będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Projekt budżetu 2018 powiatu leszczyńskiego:

  • budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gołanice – Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych — na budowę traktu zaplanowano 385 tys. zł (2018 r.) i 100 tys. zł (2019 r.)
  • kontynuacja rozpoczętego w 2017 roku budowy sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna – budowa prawie 14 km traktu potrwa do połowy lipca 2018 r.
  • przebudowa drogi powiatowej Włoszakowice – Boszkowo, w ramach zadania zaplanowano m.in. budowę ścieżki rowerowej (wniosek o dofinansowanie znalazł się na 1 miejscu wstępnej listy rankingowej Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej)

 

Projekt budżetu 2018 Miasta i Gminy Rydzyna:

  • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 Leszno-Rydzyna. Na ten cel zaplanowano kwotę 900 tysięcy złotych, jednak wparcie rzeczowe w ramach planowanego porozumienia przekaże GDDKiA, a finansowe po 300 tys. zł samorządy miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego.

Dodajmy, że o ostatecznym wyglądzie poszczególnych budżetów zdecydują radni podczas sesji budżetowych.

(źródło: bip.leszno.pl)
(źródło: bip.powiat-leszczynski.pl,  powiat-leszczynski.pl)
(źródło: bip.rydzyna.pl)

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower