Bliżej do budowy ścieżki Leszno-Rydzyna

Radni Leszna, Rydzyny i Powiatu Leszczyńskiego jeszcze w tym miesiącu podejmą uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5, na odcinku Leszno-Rydzyna.

O budowie ścieżki pomiędzy Lesznem a Rydzyną wzdłuż tzw. „szosy rydzyńskiej” mówi się od kilkunastu lat. Głównym problemem w rozpoczęciu inwestycji były przepisy i ich interpretacja, gdyż samorządom nie wolno było czynić żadnych nakładów finansowych na gruntach Skarbu Państwa, gdyż zarządcą DK5 jest instytucja rządowa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na początku roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw, która jednoznacznie umożliwia zawieranie porozumień pomiędzy zarządcami dróg wyższej kategorii niż własną a dalej przekazanie im środków finansowych na realizację zadania.

Planowane zawarcie porozumienia było poprzedzone spotkaniami przedstawicieli samorządów Miasta Leszna, Miasta i Gminy Rydzyna, Powiatu Leszczyńskiego z GDDKiA. Mowa w niej o zobowiązaniu się do wspólnej realizacji i finansowania inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż DK nr 5 na odcinku za drogą powiatową do Dąbcza do drogi powiatowej do Rydzyny oraz do ponoszenia kosztów w zakresie letniego i zimowego utrzymania tej ścieżki.

Dodajmy, że koordynatorem budowy traktu będzie Gmina Rydzyna, która w budżecie na 2018 rok zaplanowała 900 tysięcy złotych na realizację inwestycji. Ponadto wsparcie rzeczowe w ramach planowanego porozumienia przekaże GDDKiA, a finansowe po 300 tys. zł samorządy Leszna i powiatu.

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower