Radni za budową ścieżki Leszno-Rydzyna

Radni Leszna, Rydzyny i Powiatu Leszczyńskiego wyrazili zgodę na zawarcie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5, na odcinku Leszno-Rydzyna.

Do uchwalenia uchwał doszło pod koniec listopada na sesjach rad poszczególnych samorządów. Ich wykonanie powierzono odpowiednio Prezydentowi Leszna, Burmistrzowi Rydzyny oraz Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego.

W uzasadnieniu do uchwał mowa o zobowiązaniu do wspólnej realizacji i finansowania inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz do ponoszenia kosztów w zakresie letniego i zimowego utrzymania.

Koordynatorem budowy traktu będzie Gmina Rydzyna. Szacunkowy koszt powstania ścieżki wynosi ponad milion złotych, ta kwota zostanie pokryta przez samorządy w proporcji po 1/3. Natomiast zarządca drogi, czyli GDDKiA przekaże wsparcie rzeczowe, w tym destrukt bitumiczny pod podbudowę ścieżki. Sam trakt, po którym będą jeździć rowerzyści zostanie wykonany z asfaltu.

Zgodnie z założeniami po podpisaniu porozumienia przetarg na wykonanie ścieżki będzie rozpisany w styczniu, tak by na wakacje z nowej infrastruktury rowerowej mogli korzystać mieszkańcy.

 

 

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower