Ścieżka dla rowerów na ul. Strzeleckiej

O blisko kilometr zwiększyła się długość traktów rowerowych dzięki modernizacji ulicy Strzeleckiej w Lesznie.

Wielozadaniowa inwestycja obejmowała budowę 950-metrowej drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej, która wiedzie po stronie stadionu żużlowego. Trakt od skrzyżowania z ulicą Lipową do wysokości kas biletowych przy stadionie posiada szerokość 2,5 metrów (z wyjątkiem odcinka wieża sędziowska – brama wjazdowa, gdzie poszerzono trakt). Dalszy odcinek, czyli do skrzyżowania z ulicą Okrężną został zwężony do 2,0 metrów z uwagi na brak zabudowań po tej stronie ulicy.

Ponadto zadanie obejmowało między innymi przebudowę jezdni i chodników, budowę miejsc postojowych przy stadionie i nowego oświetlenia ulicznego oraz budowę wyniesionych skrzyżowań z ulicami Powstańców Śląskich i Pancernych w celu wymuszenia ograniczenia prędkości.

Wykonawcą inwestycji była firma Strabag Sp. z o.o., która zobowiązała się do wykonania prac za kwotę ponad 4 mln 600 tys. zł. Miasto Leszna na to zadanie pozyskało dofinansowanie w wysokości 392 tys 405 zł z rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dodatkowo ponad 1,8 mln zł kosztowały prace zlecone przez MPWiK w Lesznie.

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower