Trwają prace nad polepszeniem komfortu rowerzystów

Urząd Miasta Leszna przygotowuje się do wymiany nawierzchni ciągu rowerowego na ulicy Słowiańskiej od Al. Z. Krasińskiego do ul. Towarowej w Lesznie.

Wprowadzanie w zeszłym roku zmian w komunikacji rowerowej na ulicy Słowiańskiej jest pierwszym zrealizowanym zadaniem zapisanym w opracowanym w 2017 roku dokumencie pn. „Koncepcja ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych w centrum miasta jako element procesu rewitalizacji Leszna”.

Obecnie projektanci analizują jakie roboty budowlane są konieczne do wykonania, tak aby komfort jazdy po wyznaczonym ciągu rowerowym był lepszy niż w tej chwili. Przedstawione rozwiązania będą konsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

W budżecie miasta na rok 2018 na najważniejszą tegoroczną rowerową inwestycję zabezpieczono kwotę 400 tys. złotych. Po zakończeniu ich prac rozważany będzie zakres robót budowlanych, które zmieszczą się w powyższej kwocie.

 

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower