Ścieżką z Garzyna do Górzna

Do końca września Garzyn z Górznem zostaną połączone ciągiem pieszo-rowerowych o łącznej długości ponad dwóch kilometrów. Inwestycji w gminie Krzemieniewo będzie towarzyszyć przebudowa jezdni. 

Zadanie można podzielić na kilka części. Pierwszy 231 m odcinek w Garzynie począwszy od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 będzie polegał na przebudowie chodnika do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej. Następnie nowy trakt zostanie połączony z wybudowanym w 2015 roku traktem o długości 537 m, który wiedzie do końca miejscowości. Kolejno drogowcy przystąpią do budowy 1,27 km ciągu pieszo-rowerowego, z czego ostatni 100 m odcinek w Górznie zmieni rodzaj nawierzchni. 

Ścieżka o szerokości 2,5 m będzie wykonana z nawierzchni bitumicznej (pomiędzy miejscowościami) oraz z niefazowanej kostki betonowej (na terenie Garzyna i Górzna).

Do przetargu przystąpiło sześć firm. Najkorzystniejszą ofertę o wartości 494 603,42 zł brutto zaoferowało Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud-Gostyń”. Zadanie dostanie sfinansowane z budżetu powiatu leszczyńskiego, z czego około 64 procent zostanie pokryte z przyznanego dofinansowania pochodzącego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower