Wniosek o dofinansowanie złożony

Urząd Miasta Leszna złożył dwa wnioski o dofinansowanie. Jednym z nich jest przebudowa ulicy Słowiańskiej w Lesznie. W ramach zadania przebudowane mają zostać chodniki, a ścieżka rowerowa zyska nową nawierzchni bitumiczną. Wyniki mają być znane pod koniec maja.

Samorząd wnioskował o dotację z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 

Pierwszym zadaniem jest przebudowa ulicy Słowiańskiej, którego koszt oszacowano na 1.750.000 zł Miasto ma szansę na pozyskanie dla tej inwestycji dotacji rządowej w wysokości 60 procent tej kwoty, czyli 1.050.000 zł.

Przebudowa ma obejmować odcinek od Alei Krasińskiego do torów kolejowych. W zakresie prac jest przebudowa chodników z nawierzchni z kostki brukowej, która ma zostać zastąpiona płytami kamiennymi. Wykonana ma zostać  także nawierzchnia dwukierunkowego traktu dla rowerów o szerokości 2,5 metrów w istniejącym przebiegu. Docelowo bruk kamienny ma zostać zastąpiony lekko chropowatą masą bitumiczną w szarej barwie.

Dodatkowo przebudowy będą wymagać wpusty kanalizacji deszczowej a krawężniki w rejonie przejść dla pieszych mają zostać obniżone. Dodajmy, że drugą inwestycją współfinansowaną ma być dokończenie budowy ulicy Usługowej w strefie przemysłowej I.D.E.A.

 

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower