Rowerowe absurdy drogowe

Jak już informowaliśmy trwa budowa 14 kilometrów ścieżek rowerowych z Dąbcza przez Łoniewo do Osiecznej oraz z Lipna przez Mórkowo do Wilkowic. Jednakże jak widać na zdjęciach, wykonawca odcinka w gminie Lipno zalicza „rowerowe absurdy”. O sprawie zaalarmowała nas jedna z mieszkanek. Poprosimy Zarząd Dróg Powiatowych o interwencje w tej sprawie.

Przypominamy, że docelowo trakt będzie miał szerokość 2,5 m i zostanie wybudowany o nawierzchni bitumicznej (poza terenem zabudowanym) i z kostki brukowej niefazowanej (w terenie zabudowanym.). Oznakowany zostanie, jako wspólny ciąg pieszo-rowerowy. W wybranych miejscach na krawędziach budowanych odcinków traktów poza miejscowościami zamontowane zostaną miejscowo świetliki drogowe (tzw. punkty fotoluminescencyjne).

Zadanie zostało podzielone na następujące odcinki:

  • długość 3 km 757 m - pierwszy odcinek obejmuje trasę Dąbcze - Nowa Wieś – Kąkolewo. Ścieżka będzie zaczynała się od kościoła w Dąbczu i będzie wyznaczona w miejscu już istniejącego traktu (odc. 1 km 500 m). Tuż za zabudowaniami powstaje przejazd dla rowerów i pieszych, a nowy trakt przechodzi na prawą stronę, który został oddalony od jezdni (odc. 530 m). Od momentu zabudowań w miejscowości Nowa Wieś trakt zmienia rodzaj nawierzchni. Na skrzyżowaniu z trasą Leszno-Pawłowice przejdzie ponownie na lewą stronę a zakończy się na granicy gmin Rydzyny i Osiecznej (odc. 1 km 727m),

  • długość 4 km 120 m - drugi odcinek to trasa Kąkolewo – Łoniewo – Osieczna. Trakt rozpocznie się od przejazdu kolejowego w Kąkolewo, minie skrzyżowanie DK 12 i zakończy kilkaset metrów dalej (odc. 905 m) – wytyczony jest po stronie wschodniej. Z uwagi na granice działek, które uniemożliwiają wyznaczenie przepisowej szerokości ścieżki, do końca tej miejscowości budowany jest sam chodnik. Drugi fragment ciągu pieszo-rowerowego wiedzie po lewej stronie do Łoniewa (odc. 830 m), po czym podobnie jak w przypadku Kąkolewa zostanie zastąpiony ciągiem pieszym. Tuż za tą miejscowością rozpoczyna się trzeci najdłuższy fragment (2 km 385 m), który wiedzie aż do Osiecznej, czyli skrzyżowania z droga wojewódzką 432. Między Kąkolewem a Osieczną trakt jest oddalony od jezdni,

  • długość 5 km 923 km – zakres trzeciego odcinka to Lipno-Mórkowo-Wilkowice. Ścieżka rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą krajową nr 5, po czym wiedzie do skrzyżowania na Smyczynę (odc. 1 km 878 m). W tym miejscu trakt zmieni docelowo nawierzchnię z kostki niefazowanej na bitumiczną (odc. 1 km 119 km). Na odcinku DK5 – Mórkowo ścieżka jest oddalona od jezdni. Na terenie Mórkowa ciąg na wysokości kościoła przechodzi ze wschodniej na zachodnią stronę, budowany jest z kostki (odc. 221 m). Między Mórkowem a Wilkowicami trakt ponownie zmienia nawierzchnię na bitumiczną (odc. 1 km 260 m). Od zabudowań do skrzyżowania w kierunku na Leszno ciąg pieszo-rowerowy budowany jest kostki betonowej (odc. 1 km 93 m). Kolejny fragment na terenie Wilkowic został już wybudowany w ubiegłym roku.

Dodatkowo w ramach zadania powstanie sześć zintegrowanych węzłów przesiadkowych, zachęcających do zaparkowania samochodu i wybrania się na wycieczkę rowerową. Powstają one w Nowej Wsi (obok budynku OSP), Kąkolewie (obok Zespołu Szkół oraz skrzyżowania DK12), Osiecznej (obok parkingu przy plaży), Lipnie (obok skrzyżowania DK5) oraz Wilkowicach (obok budynku OSP). W węzłach powstaną miejsca postojowe dla samochodów i rowerów oraz mała architektura – będzie to łącznie 6 wiat rowerowych, 6 tablic informacyjnych i 100 „U-kształtnych” stojaków rowerowych ze stali nierdzewnej, które pomieszczą 200 rowerów. Teren będzie oświetlany lampami solarnymi.

Dofinansowanie na realizację inwestycji o nazwie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość projektu wynosi 9.164.984,19 zł, a jej dofinansowanie opiewa na kwotę 5.354.830,25 zł.

(fot. Zdjęcie nadesłane przez internautę)

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower