Słowiańska z dofinansowaniem

Aż milion złotych dofinansowania otrzyma Miasto Leszno z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na przebudowę ulicy Słowiańskiej w Lesznie. Tym samym wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na tą inwestycję, gdyż zgodnie z warunkami zadanie musi być zrealizowane jeszcze w tym roku.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Samorządy mogły wnioskować na jeden z trzech projektów, w tym tzw. „Priorytet 3”, czyli inwestycje w skrzyżowania, obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych.

Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Lesznie ma obejmować odcinek od Alei Krasińskiego do torów kolejowych. W zakresie prac będzie przebudowa chodników z nawierzchni z kostki betonowej, która ma zostać zastąpiona płytami kamiennymi. Wykonana ma zostać także nowa nawierzchnia dwukierunkowego traktu dla rowerów o szerokości 2,5 metrów w istniejącym przebiegu - docelowo bruk kamienny ma zostać zastąpiony lekko chropowatą masą bitumiczną w szarej barwie.

Kosztorys zadania opiewa na kwotę 1.699.657,00 zł, z czego 1.019.805,00 zł (tj. 60%) zostanie sfinansowane z rządowej dotacji. Pozostała kwota to wkład Miasta Leszna - 679.870,00 zł.

Dodajmy, że na realizację Programu w 2018 roku dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczone zostały środki budżetu państwa w kwocie 40.268.908,00 zł.

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower