O krok od przebudowy ul. Słowiańskiej

W czwartek otwarto oferty na przebudowę ulicy Słowiańskiej, która jest priorytetowym zadaniem w rozwoju infrastruktury rowerowej w Lesznie. Jak się okazało obie oferty, które wpłynęły do Urzędu Miasta Leszna znacząco przekraczają kwotę, jaką zabezpieczono w budżecie miasta – 1.700.000 zł. Jednakże efektem piątkowego spotkania Prezydenta Łukasza Borowiaka z radnymi jest wygospodarowanie dodatkowych środków tą inwestycję.

Pierwszą ofertę złożył P.H.U „CHOD-DRÓG” Andrzej Przemysław z siedzibą w Krobi, która opiewa na kwotę 3.123.074,55 zł z 36-miesiączną gwarancją jakości. Kolejną konsorcjum firm NODO Sp. z o.o. z Leszna (lider konsorcjum) i PTSH „PRA-MAS” Sp. z o.o także z siedzibą w Lesznie – cena ofertowa wyniosła 2.654.321,55 zł z 60-miesięczną gwarancją jakości.

Przypomnijmy, że Miasto Leszno otrzymało 1 milion dofinansowania z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na to zadanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Zgodnie z warunkami konkursu zadanie musi być zrealizowane jeszcze w tym roku i nie jest możliwe przesunięcie dofinansowania na przyszły rok. W związku z tym Prezydent Łukasz Borowiak po konsultacji z przewodniczącymi Klubów Radnych Rady Miejskiej Leszna zdecydował o dołożeniu do inwestycji brakujących środków na nadzwyczajnej sesji, która odbędzie za kilka dni. Oferty są jeszcze sprawdzane pod kątem ich poprawności.

Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Lesznie ma obejmować odcinek od Alei Krasińskiego do torów kolejowych. W zakresie prac jest przebudowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej, która ma zostać zastąpiona płytami kamiennymi. Wykonana ma zostać także nowa nawierzchnia dwukierunkowego traktu dla rowerów o szerokości 2,5 metrów w istniejącym przebiegu - docelowo bruk kamienny ma zostać zastąpiony lekko chropowatą masą bitumiczną w szarej barwie.

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower