Ścieżka w nowym przebiegu

Budowa drogi szybkiego ruchu S5 wymusiła zmianę krajobrazu. Dotychczasowa droga rowerów i pieszych z Leszna w kierunku Góry wiodła przy drodze wojewódzkiej 323, wzdłuż lasu. Teraz wiedzie drugą stroną szosy wiaduktem nad drogą ekspresową Poznań-Wrocław.

Trakt został oznakowany znakiem C-16 „droga dla pieszych” i tabliczką z adnotacją „dopuszczony ruch rowerowy" i został ponownie wybudowany o nawierzchni bitumicznej. Jej długość licząc od kompleksu sportowego w Zaborowie liczy 1,3 km i kończy się jak dotychczas przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych „Jagoda”.

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower