Kierowcy łamią przepisy

„Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem” - z pewnością taką maksymę usłyszało dziś wielu kierowców, którzy nielegalnie zaparkowali na trakcie dla rowerów na ulicy Słowiańskiej. Zgodnie z taryfikatorem za zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej a także na drodze dla rowerów i pasie ruchu dla rowerów grozi mandat w wysokości 100 zł.

Od kilku tygodni ulica Słowiańska jest przystosowywana do dwukierunkowego ruchu rowerowego, który docelowo zostanie poprowadzona po stronie północnej czyli Poczty Polskiej. Niestety wielu kierowców parkuje „na pamięć”. Na odcinku od ul. Przemysłowej w kierunku torów kolejowych wielu kierowców zaparkowało dziś na „starych” miejscach postojowych.

Wśród wielu komentarzy w mediach społecznościowych i na portalach leszczyńskich mediów zarzucano, że jeśli nie zamontowano znaku „zakaz zatrzymywania” ani nie wymalowano rowerowych piktogramów to można parkować.

Z pomocą przychodzi ustawa Prawo o Ruchu Drogowym. Zgodnie z art. 49 ust. 1 zabrania się zatrzymywania pojazdu „na jezdni wzdłuż linii ciągłej (...)”. Po wymalowaniu "rowerów" na jezdni będzie obowiązywał także inny przepis - zakaz zatrzymywania "na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru". Zgodnie z taryfikatorem mandatów za oba wykroczenia grozi grzywna w wysokości 100 zł.

Poniżej dla przypomnienia zamieszczamy gdzie zabrania się zatrzymywania i postoju:

Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
 • 1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
 • 2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
 • 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
 • 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
 • 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
 • 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
 • 7) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;
 • 8) na pasie między jezdniami;
 • 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości;
 • 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
 • 11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.
2. Zabrania się postoju:
 • 1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
 • 2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
 • 3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
 • 4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
 • 5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.
3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

 

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower