W sobotę znakowanie przy Komendzie

Leszczyńska policja zaprasza wszystkich mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego do udział w ponad terminowym znakowaniu rowerów. Akcja odbędzie się na parkingu Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Korcza 3 w Lesznie 9 czerwca (sobota) od godz. 10.00 do 14.00.

Celem programu prewencyjnego „Leszczyński rower – Bezpieczny rower” jest przede wszystkim ograniczenie liczby kradzieży rowerów w naszym regionie, a także promowanie właściwego wyposażenia jednośladów. Partnerami programu są Starostwo Powiatowe w Lesznie i Urząd Miasta Leszna.

Znakowanie rowerów jest bezpłatne Program prewencyjny „Leszczyński Rower – Bezpieczny Rower” funkcjonuje na terenie naszego regionu od jesieni 2015 roku. Od tej pory policjanci oznakowali ponad 2800 rowerów. Ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem. Tylko w miesiącu maju dzielnicowi oznakowali ponad 200 rowerów, z czego zdecydowana większość to jednoślady należące do dzieci pierwszokomunijnych. – informuje KMP Leszno.

 

Prewencyjny program leszczyńskiej policji trwa nieprzerwanie od 12 września 2015 roku. Co miesiąc KMP publikuje aktualny terminarz z miejscem i datą, gdzie można oznakować swój pojazd. Tak prezentuje się harmonogram na czerwiec: 

I Rewir Dzielnicowych w Lesznie (ul. Jana Kilińskiego 2)
– 14 czerwca w godz. 16.00 – 18.00
– 25 czerwca w godz. 16.00 – 18.00

II Rewir Dzielnicowych w Lesznie (Al. Konstytucji 3 Maja)
– 26 czerwca w godz. 16.00 – 18.00
 
Zespół Dzielnicowych w Krzemieniewie
– 08 czerwca w godz. 16.00 – 18.00
– 28 czerwca w godz. 16.00 - 18.00
 
Zespół Dzielnicowych w Lipnie
– 05 czerwca w godz. 12.00 – 14.00 (już się odbyło)
– 19 czerwca w godz. 12.00 – 14.00

Zespół Dzielnicowych w Osiecznej
– 11 czerwca w godz. 16.00 – 18.00
– 25 czerwca w godz. 16.00 – 18.00

Zespół Dzielnicowych w Rydzynie
– 05 czerwca w godz. 13.00 – 15.00  (już się odbyło)
– 13 czerwca w godz. 16.00 – 18.00

Zespół Dzielnicowych w Święciechowie
– 12 czerwca w godz. 12.00 – 14.00
– 27 czerwca w godz. 13.00 – 15.00

Zespół Dzielnicowych we Włoszakowicach
– 05 czerwca w godz. 13.00 – 15.00  (już się odbyło)
-  14 czerwca w godz. 13.00 – 15.00

Zespół Dzielnicowych w Wijewie
– 07 czerwca w godz. 14.00 - 16.00  (już się odbyło)
– 26 czerwca w godz. 12.00 – 14.00

 Poniżej przedstawiamy informację Komendy Miejskiej Policji w Lesznie:

Na czym polega program prewencyjny „Leszczyński rower - bezpieczny rower"?

 • policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go w policyjnej bazie danych przypisując mu indywidualny numer,
 • na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,
 • po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu - plastikową kartę formatu dowodu osobistego,
 • znakowanie roweru i uczestnictwo w programie jest bezpłatne

Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Leszczyński rower - bezpieczny rower"?

 • do programu może przystąpić wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Leszna i Powiatu Leszczyńskiego,
 • dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego - w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

 Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

 • jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej - dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,
 • co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,
 • co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,
 • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
 • odstępuje się od znakowania rowerów, które mają widoczne ślady usuwania bądź przerabiania numeru ramy lub innego numeru identyfikacyjnego,

W przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego legalność nabycia roweru (paragon, karta gwarancyjna z datą zakupu) warto go okazać przed przystąpieniem do znakowania pojazdu w celu usprawnienia procedury.

W przypadku sprzedaży roweru oznakowanego w programie „Leszczyński rower - bezpieczny rower" należy ten fakt zgłosić do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie oraz przekazać dokumentację poświadczającą oznakowanie roweru wraz z plastikową kartą nowemu właścicielowi.

Znakowanie odbywać się będzie we wszystkich rewirach i zespołach dzielnicowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie w wyznaczone dni tygodnia, za wyjątkiem sobót i niedziel zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem.

 

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower