Terminarz znakowania rowerów - Listopad 2018

Listopad to kolejny miesiąc programu prewencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, polegającego na bezpłatnym znakowaniu rowerów i zarejestrowaniu ich w policyjnej bazie. Znakowanie odbywa się w rewirach i zespołach dzielnicowych na terenie miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Wszystkie terminy znajdziecie w naszym kalendarzu wydarzeń.

Celem programu prewencyjnego „Leszczyński rower – Bezpieczny rower” jest przede wszystkim ograniczenie liczby kradzieży rowerów w naszym regionie, a także promowanie właściwego wyposażenia jednośladów.

Harmonogram na Listopad 2018:

I Rewir Dzielnicowych w Lesznie (ul. Kilińskiego 2)
– 27 listopada w godz. 14.00 – 16.00

II Rewir Dzielnicowych w Lesznie (Al. Konstytucji 3 Maja 7)
– 07 listopada w godz. 16.00 – 18.00
– 27 listopada w godz. 16.00 - 18.00

Zespół Dzielnicowych w Krzemieniewie
– 08 listopada w godz. 16.00 – 18.00
– 20 listopada w godz. 16.00 - 18.00
 
Zespół Dzielnicowych w Lipnie
– 14 listopada w godz. 16.30 – 17.30
– 27 listopada w godz. 13.00 – 14.00

Zespół Dzielnicowych w Osiecznej
– 06 listopada w godz. 16.00 – 18.00
– 07 listopada w godz. 16.00 – 18.00

Zespół Dzielnicowych w Rydzynie
– 16 listopada w godz. 13.00 – 15.00

Zespół Dzielnicowych w Święciechowie
– 06 listopada  w godz. 12.00 – 14.00
– 20 listopada  w godz. 12.00 – 14.00

Zespół Dzielnicowych we Włoszakowicach
– 07 listopada w godz. 13.00 – 15.00
-  20 listopada w godz. 13.00 – 15.00

Zespół Dzielnicowych w Wijewie
– 09 listopada w godz. 14.00 - 16.00
– 22 listopada w godz. 14.00 – 16.00

 Poniżej przedstawiamy informację Komendy Miejskiej Policji w Lesznie:

Na czym polega program prewencyjny „Leszczyński rower - bezpieczny rower"?

 • policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go w policyjnej bazie danych przypisując mu indywidualny numer,
 • na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,
 • po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu - plastikową kartę formatu dowodu osobistego,
 • znakowanie roweru i uczestnictwo w programie jest bezpłatne

Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Leszczyński rower - bezpieczny rower"?

 • do programu może przystąpić wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Leszna i Powiatu Leszczyńskiego,
 • dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego - w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

 Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

 • jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej - dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,
 • co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,
 • co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,
 • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
 • odstępuje się od znakowania rowerów, które mają widoczne ślady usuwania bądź przerabiania numeru ramy lub innego numeru identyfikacyjnego,

W przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego legalność nabycia roweru (paragon, karta gwarancyjna z datą zakupu) warto go okazać przed przystąpieniem do znakowania pojazdu w celu usprawnienia procedury.

W przypadku sprzedaży roweru oznakowanego w programie „Leszczyński rower - bezpieczny rower" należy ten fakt zgłosić do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie oraz przekazać dokumentację poświadczającą oznakowanie roweru wraz z plastikową kartą nowemu właścicielowi.

Znakowanie odbywać się będzie we wszystkich rewirach i zespołach dzielnicowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie w wyznaczone dni tygodnia, za wyjątkiem sobót i niedziel zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem.

 

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower