Leszno ponownie przyjazne rowerzystom

Kilka tygodni temu Miasto Leszno po raz drugi z rzędu zdobyło certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystów” w kategorii gmin od 30 do 100 tysięcy mieszkańców, w ogólnopolskim konkursie zainicjowanym przez PTTK.

Konkurs ma na celu spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych czy wydają materiały wydawnicze, między innymi mapy i przewodniki rowerowe. Konkurs to także okazja do promowania gmin „przyjaznych rowerzystom”, ale również do dostrzeżenia zaangażowania władz, lokalnych stowarzyszeń i aktywistów, działających na rzecz rozwoju turystyki w swoich okolicach. Przez Komisję Konkursową były brane pod uwagę zadania zrealizowane w latach 2016-2017.

Miasto Leszno może się pochwalić ponad 50 kilometrami tras rowerowych, na którego terenie jest zamontowanych blisko 1700 miejsc przy stojakach rowerowych (nie wliczając terenów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych). W ramach innych udogodnień rowerzyści na terenie Leszna mogą korzystać z 3 Samoobsługowych Stacji Naprawy Rowerów „Ibombo”, które zostały sfinansowane przez przedsiębiorców.

Przez miasto przebiega 10 szlaków rowerowych oraz jeden kulturalny o łącznej długości 74,79 kilometrów. Od 2016 na terenie miasta trwa odnowienie oznakowania szlaków poprzez montaż 39 znaków R-1 i R-1b.

Wśród innych działań jest wsparcie finansowe z budżetu Miasta Leszna organizacji i stowarzyszeń rowerowych, a także szkół w ramach corocznego konkursu „Rowerowy konkurs dla szkół” - w ciągu dwóch lat ich suma wyniosła blisko 330 tysięcy złotych. Ponadto leszczyński samorząd inwestuje w infrastrukturę rowerową, edukację i bezpieczeństwo cyklistów (wydanie broszury „Rowerem po Lesznie”, informatora „Rowerowe zmiany w Śródmieściu”), a także „Koncepcję ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych”, którego pierwszym efektem jest wyznaczenie traktu dla rowerów na ulicy Słowiańskiej w Lesznie.

W ramach innych działań można zaliczyć współfinansowany przez Miasto Leszno programu prewencyjnego leszczyńskiej policji polegającego na bezpłatnym znakowaniu rowerów.

Wręczenie certyfikatu nastąpiło podczas targów rowerowych Kielce Bike-Expo. Urząd Miasta Leszna reprezentował Mateusz Weber, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Lesznie.

 

 Fot. Centrum Informacji Turystycznej w Lesznie

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower