Wspólne dzałanie w sprawie "Rowerowej S5"

29 czerwca w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz odbyło się podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli z terenów Wielkopolski i Dolnego Śląska dotyczącego założenia Stowarzyszenia „Rowerowa S5”. Miasto Leszno reprezentował Adam Mytych, I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna.

Projekt „Rowerowa S5” zakłada wykorzystanie istniejących dróg technicznych i połączeniu ich w jedną trasę rowerową. Jej atutem ma być możliwość odejścia od przebiegu drogi ekspresowej w celu zwierzenia atrakcji turystycznych regionu. Oprócz dróg serwisowanych do wykorzystania możliwe jest również dróg leśnych, dróg przy wałach przeciwpowodziowych a także same wały.

Strony swoim podpisem wyrazili wolę założenia stowarzyszenia, którego celem jest współpraca na rzecz realizacji, promocji i utrzymania trasy rowerowej wzdłuż drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław.

Szczegółowo celami działalności stowarzyszenia będzie:

  • wspieranie idei samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia warunków do rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej, poprzez polepszenie i rozwój infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego,
  • kreowanie, upowszechnianie oraz promowanie wizerunku województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem członków stowarzyszenia, jako miejsc atrakcyjnych turystycznie i kulturalnie,
  • integracja środowisk samorządu terytorialnego oraz instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym i kulturalnym regionu,
  • działanie na rzecz zwiększenia liczby turystów przybywających na teren województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego,
  • inicjowanie działań zmierzających do tworzenia wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i promocji regionu, w tym rozwojowi turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej.

 

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower