Kalendarz:
Rajdy rowerowe
Data:
21:00 23 czerwiec 2017 - 2:00 24 czerwiec 2017
Autor:
Patryk Moryson
URL:
http://www.skwk.manifo.com/

Opis

Regulamin VI Nocnego Rajdu Rowerowego
 Kościan – Stary Lubosz – Stary Gołębin – Turew /zwiedzanie gorzelni / – Wyskoć – Darnowo
23.06.17 / 24.06.2017


Nocny rajd rowerowy  odbędzie się 23.06.2017 / 24.06.2017 po wyznaczonej trasie Rynek Kościan – Stary Lubosz – Stary Gołębin -  Turew/ zwiedzanie gorzelni/ – Wyskoć – Darnowo  . Rajd będzie połączony  z konkursem na najbardziej pomysłowo oświetlony rower i na najładniejszy wianek. Ognisko i poczęstunek oraz biesiada przy Świetlicy Wiejskiej w Darnowie


1. Zbiórka uczestników rajdu rozpocznie się  o godz. 21:00  na Rynku w Kościanie -     start nastąpi  o 21.30.      Zgłoszenie uczestnictwa  w rajdzie na stronie www.skwk.manifo.com i na facebook  podajemy dokładne dane do ubezpieczenia do  22.06.2017   godziny 21.00 .  Osoby , które zapiszą się przed rajdem  na Rynku ubezpieczenie we własnym zakresie Każdy uczestnik może wpłacić wpisowe na konto Stowarzyszenia „Klub wujka Karola”  -ul Bukowa 31   Numer rachunku Bankowego 68 8666 0004 0102 1888 2000 0001 W tytule:  VI Nocny Rajd Rowerowy lub przed rajdem

2.  Dzieci od 8 roku życia i młodzież do 18 roku wpisowe 10 złotych;  dorośli  15  złotych

3. Udział w  Nocnym Rajdzie Rowerowym może  każdy, kto potrafi jeździć rowerem i ma sprawny rower dobrze oświetlony.  Osoby niepełnoletnie  pod opieką osoby dorosłej. Wskazany jest kask na głowie, organizator nie odpowiada za uraz głowy jeśli nie będzie kasku, bardzo ważne jest oświetlenie roweru, kamizelka odblaskowa, jedziemy późnym wieczorem /nocą.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy dzieci posiadają kartę rowerową i  czy mają pełnoletniego opiekuna i oświetlenie.

5. Podczas przejazdu na trasie i na punkcie docelowym obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających- organizator ma prawo wezwać policje w celu przebadania uczestników alkomatem.

6. Na trasie przejazdu rowerzyści mają obowiązek zachować ostrożność w poruszaniu się na rowerach. Obowiązuje zakaz  jazdy na jednym kole, oraz zakaz innych wyczynów kaskaderskich.

7. Rowerzyści podczas przejazdu wyznaczoną trasą rajdu poruszają się w grupach 15 osobowych jeden za drugim. Obowiązuje zakaz wyprzedzania osoby, która będzie pilotowała grupę.

8. Trasę rajdu należy pokonać ściśle według zaleceń organizatora.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rajdu oraz za uszkodzenia lub zagubiony rower i inne  przedmioty.

10. Uczestnicy rajdu którzy zgłoszą swe uczestnictwo mają obowiązek przestrzegania regulaminu, który zostanie przedstawiony na stronie www.skwk.manifo.com,  Miasta Kościan, Starostwa Powiatowego.

11. Nad bezpieczeństwem rajdu będą czuwać Służby porządkowe w kamizelkach koloru żółtego oraz służby medyczne  lub ratownicy drogowi wyposażeni w apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany niektórych odcinków rajdu w przypadkach uzasadnionych ( warunki atmosferyczne).

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie rajdu.

14. Osoby biorące udział w rajdzie są zobowiązane do przestrzegania poleceń służby porządkowej.

15. Każdy uczestnik musi znać stan swego zdrowia i przygotowanie kondycyjne, które pozwoli mu na udział w rajdzie.

16. Na terenie przy świetlicy zastrzega się ostrożność przy ognisku lub grillu.

17. Powrót uczestników we własnych zakresie.

18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

19. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku związanych z VI Nocnym Rajdem Rowerowym

Organizator:    Stowarzyszenie Klub Wujka Karola
Prezes  Elżbieta Bączyk

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower