Kalendarz:
Rajdy rowerowe
Data:
05 maj 2018
Lokalizacja:
Autor:
Mateusz Kalitka
URL:
http://krzemieniewo.pl/news/w-1304/1304

Opis

5 maja odbędzie się "Patriotyczna Krzemieniówka", której trasa prowadzić będzie następująco: Grabówiec-Oporowo-Oporówko-Lubonia-Pawłowice-Kociugi-Drobnin-Krzemieniewo (GCK).

Rejestracja w dniach: 16.04 - 2.05.2018 r. (do godz. 12:00) w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, Biuro Obsługi Klienta

Podczas rejestracji prosi się o podanie: imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL.

 

Organizatorzy zachęcają uczestników rajdu do jazdy w barwach narodowych.

 


Regulamin Rajdu Rowerowego
”Patriotyczna Krzemieniówka”
5 maja 2018 r.

 1. CEL IMPREZY - popularyzacja turystyki rowerowej.
 2. ORGANIZATORZY: Sołtys i Rada Sołecka wsi Krzemieniewo

 3. Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, Urząd Gminy w Krzemieniewie.

 4. MIEJSCE I TEREN:
  • Rozpoczęcie rajdu przy Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie o wyznaczonej godzinie.
  • Miejsce i godzina startu przekazane uczestnikom zostają podczas rejestracji.
  • Zakończenie rajdu przy Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie.

 5. UCZESTNICTWO: Prawo udziału w rajdzie rowerowym mają wszyscy, którzy posiadają rower. Dzieci pod opieką dorosłych ( rodziców bądź opiekunów ).

 6. UWAGI KOŃCOWE:
  • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wydawanych przez organizatora,
  • Uczestnicy rajdu będą się poruszali zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
  • Uczestnicy zobowiązani są również do zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na rajdzie,
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt rowerowy i inne rzeczy
  • uszkodzone lub zagubione przez uczestników podczas trwania rajdu i pikniku,
  • Rodzice lub opiekunowie odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci podlegających ich opiece podczas rajdu,
  • Rodzice lub opiekunowie są materialnie odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez ich dziecko podczas rajdu i pikniku,
  • Przed rajdem należy sprawdzić stan techniczny rowerów
  • Zgłoszenie udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego  regulaminu.

(źródło: http://krzemieniewo.pl/news/w-1304/1304)

Location information

Krzemieniewo

Miasto:
Krzemieniewo

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower