Kalendarz:
Znakowanie rowerów
Data:
16 październik 2018 13:00 - 15:00
Lokalizacja:
Autor:
Mateusz Kalitka

Opis

INFORMACJA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE:

Na czym polega program prewencyjny „Leszczyński rower - bezpieczny rower"?

 • policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go w policyjnej bazie danych przypisując mu indywidualny numer,
 • na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,
 • po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu - plastikową kartę formatu dowodu osobistego,
 • znakowanie roweru i uczestnictwo w programie jest bezpłatne

 

Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Leszczyński rower - bezpieczny rower"?

 • do programu może przystąpić wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Leszna i Powiatu Leszczyńskiego,
 • dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego - w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

 

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

 • jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej - dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,
 • co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,
 • co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,
 • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
 • odstępuje się od znakowania rowerów, które mają widoczne ślady usuwania bądź przerabiania numeru ramy lub innego numeru identyfikacyjnego,

W przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego legalność nabycia roweru (paragon, karta gwarancyjna z datą zakupu) warto go okazać przed przystąpieniem do znakowania pojazdu w celu usprawnienia procedury.

W przypadku sprzedaży roweru oznakowanego w programie „Leszczyński rower - bezpieczny rower" należy ten fakt zgłosić do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie oraz przekazać dokumentację poświadczającą oznakowanie roweru wraz z plastikową kartą nowemu właścicielowi.

Znakowanie odbywać się będzie we wszystkich rewirach i zespołach dzielnicowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie w wyznaczone dni tygodnia, za wyjątkiem sobót i niedziel zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!

 
PARTNERZY PROGRAMU:
-   URZĄD MIASTA LESZNA
-   STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

Location information

Zespół Dzielnicowych we Włoszakowicach

Miasto:
Włoszakowice
Ulica:
Zalesie 9a

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower