Po raz trzeci przyjaźni rowerzystom

Trzeci raz z rzędu Miasto Leszno otrzymało certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” w kategorii gmin do 100 tys. mieszkańców w ogólnopolskim konkursie zainicjowanym przez PTTK. Wręczenie certyfikatu odbyło się podczas targów Kielce Bike Expo.

Idea stworzenia konkursu powstała w 2012 roku podczas ustanowienia w Polskim Towarzystwie Turystyczno - Krajoznawczym Roku Turystyki Rowerowej. W tym roku swoje działania zgłosiło ponad 50 gmin z całej Polski. Jak przyznaje Jury wybór gmin w różnych kategoriach nie należał do łatwych, gdyż ich aktywność jest naprawdę duża.

Konkurs ma na celu spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych czy wydają rowerowe mapy i przewodniki. Konkurs to także okazja do promowania gmin „przyjaznych rowerzystom”, ale również do dostrzeżenia zaangażowania władz, lokalnych stowarzyszeń i aktywistów, działających na rzecz rozwoju turystyki w swoich okolicach.

Pod uwagę były brane zadania zrealizowane w 2017 i 2018 roku (do 30.07). Miasto Leszno może się pochwalić 51,3 kilometrami tras rowerowych, zamontowanymi kolejnymi stojakami rowerowymi w różnych częściach miasta i odnową oznakowania szlaków rowerowych na terenie Leszna - w tym celu stworzono obszerne opracowanie wskazujące w jakich lokalizacjach należy wskazać przebieg szlaków, a jest ich nie mało. Przez Leszno wyznaczonych jest 10 szlaków lokalnych, Ziemiański Szlak Rowerowy oraz szlak kulturowy Droga Św. Jakuba – ich łączna długość wynosi 74,8 km.

Wśród innych działań jest wsparcie finansowe z budżetu Miasta Leszna organizacji i stowarzyszeń rowerowych. Ponadto leszczyński samorząd inwestuje w infrastrukturę rowerową, edukację cyklistów (wydanie zaktualizowanej broszury „Rowerem po Lesznie”) oraz ich bezpieczeństwo (wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji dla zadania bezpłatnego znakowania rowerów). Nie można odmówić faktu, że przyznanie certyfikatu „Gmina przyjazna rowerzystom” Miastu Leszno jest efektem działań organizatorów imprez i rajdów rowerowych zarówno o zasięgu powiatowym, krajowym jak i międzynarodowym.

Zgodnie z regulaminem Miasto Leszno w przyszłym roku będzie mogło ubiegać się o nagrodę Grand Prix – taki przywilej przysługuje tylko gminom, która trzykrotnie otrzymały certyfikat „Gminy Przyjaznej Rowerzystom”. Konkurs odbył się pod patronatem honorowym m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower